Zoekmachine adverteren, beter bekend als SEA, is één van de krachtigste manieren van online adverteren. Met Google Seach Ads kom je namelijk in beeld op Google.nl op het moment dat iemand zoekt naar datgene wat jij aanbiedt. Dit houdt in dat je betaalt om je website of product te laten zien in zoekresultaten, geselecteerd in de vorm van een advertentie. Dit kunnen tekstadvertenties zijn, beeldadvertenties, video’s en meer. Het doel van SEA is om snel verkeer naar een website te genereren om zo snel meer leads en/of sales te genereren. Hierbij is het belangrijk dat de juiste doelgroep bereikt wordt.